WDSD 2022 “Inclusion means…” – Netherlands

David works at the Dutch Down Syndrome Foundation. He prepares all orders for the webshop. He works independently. But he finds working together much more enjoyable. 


David werkt bij de SDS. Hij maakt alle bestellingen klaar voor de webshop. Hij werkt zelfstandig. Maar vindt samenwerken veel leuker.