My voice counts – Kosovo

Logo World Down Syndrome DayWorld Down Syndrome Day 2017:
#MyVoiceMyCommunity.


Quhem Aldi Hoxha, jam i lindur me dt: 06.07.1996 në qytetin e Gjakovës dhe jam 20 vjeç. Shkollimin fillore e kam përfunduar në shkollën speciale “Perparimi“ në Prishtinë.Për momentin jetoje në Pirshtrinë me familje. Unë jam anëtare i shoqatës Down Syndrome Kosova, aktiviteti ne te cilen mirem cdo dite ne qendren e Down Syndrome Kosova. I vendosur për të punuar në fushën e marrëdhënieve me publikun, unë dua për të informuar njerëzit në lidhje me aftësinë e kufizuar në TV Shows, në Radio dhe si aktor në skenë. Zëri im ka rëndësi!

Hi, my name is Aldi Hoxha, I was born 06.07.1996 in Gjakova, I am 20 years old and I currently live with my family in the capital of Kosovo, in Pristina. I work for Down Syndrome Kosova but I am not just an employee of the organization, I decided to work in the field of public relation, I want to inform people about disability in TV shows, in the radio and as an actor on stage. My voice counts!