Polish

On this page you will find Polish-language books, magazines and films about Down syndrome.


Author: Bogusława Beata Kaczmarek (red.)
Title: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa teoria i praktyka
Publisher: Wydawnictwo IMPULS
Year of Publication: 2008
ISBN: 9788373088351
Target group: Parents
Subject: Różne aspekty medyczne, wychowawcze, terapeutyczne zespołu Downa

Short Description:
Zbiór artykułów opisujacych poszeczególne zagadnienia dotyczące wychowywania dziecka z zespołem Downa, jak interpretować fakty medyczne, jakie metody wychowawcze należy wdrażać.


Author: Bogusława Beata Kaczmarek (red.)
Title: Trudna dorosłość osób z zespołem Downa
Publisher: Wydawnictwo IMPULS
Year of Publication: 2009
ISBN: 9788375872965
Target group: rodzice osób z zespołem Downa
Subject: Jaka jest dorosłość osoby z zespołem Downa na początku XXI wieku w Polsce, jakie są problemy, jaka wiedza

Short Description:
Książka jest pierwszą tego typu w Polsce, gdzie próbuje się znaleźć rozwiązania problemów osób dorosłych z zespołem Downa, jak I podpowiadać jak radzić sobie z podstawowymi problemami medycznymi.


Author: Marta Bogdanowicz
Title: Metoda Dobrego Startu
Publisher: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Year of Publication: 2008
ISBN: 9788302098024
Target group: –––
Subject: nauka czytania I pisania

Short Description:
Metoda Dobrego Startu należy do metod edukacji i terapii angażujących uczenie się polisensoryczne
Aktywizuje funkcje uczestniczące w procesie czytania i pisania oraz współdziałanie między nimi, czyli integrację wzrokowo-słuchowo-dotykowo-kinetyczno-ruchową. Prezentowane tu podejście metodyczne sprzyja uczeniu się każdego dziecka. Wielką korzyść odnoszą zwłaszcza dzieci “ryzyka dysleksji”, dzieci dyslektyczne, a także dzieci o opóźnionym rozwoju.


Title: DOWNTOWN
Publisher: Piotr Śliwowski
Length: 60 minutes
ISBN: 9788302098024
Target group: general audiance
Subject: projekt pokazu mody przygotowywany przez Oiko Petersena

Short Description:
DOWNTOWN COLLECTION jest filmem o wspaniałym projekcie realizacji pokazu mody przez osoby z zespołem Downa. Oiko Petersen fotograf, próbuje uchwycić w swoim obiektywie nastroje i pasje osób z zespołem Downa przy tej okazji. Piotr zaś kręci film o tym, towarzysząc z kamerą wszystkim uczestnikom.