Czech

On this page you will find Czech-language books, magazines and films about Down syndrome.


Author: Josep M. Espinas, translation Želimír Procházka
Title: Jmenuješ se Olga
Publisher: ZVON, české katolické nakladatelství a vydavatelství, s.r.o., Praha
Year of Publication: 1994
ISBN: 80-7113-107-5
Target group: Parents, family members, teachers, caregivers, general public
Subject: Child with DS

Short Description:
Dopisy otce dceři s Downovým syndromem. (Ze španělského vydání Tu nombre es Olga, La Campana Barcelona, 1987.)


Author: Siegfried M. Pueschel, translation Dana Maděrová, Renata Lepová
Title: Downův syndrom pro lepší budoucnost. Metodická příručka pro rodiče
Publisher: Tech-Market Praha
Year of Publication: 1997
ISBN: 80-86114-15-5
Target group: Parents, family members, caregivers
Subject: Information about care and education of children with DS

Short Description:
Praktický průvodce pro rodiče dětí s DS, obecné informace o DS, specifické rady a návody, jak si počínat při výchově detí s DS od novorozeneckého věku po dospělost. (Z anglického vydání: Down Syndrome: Towards a Better Future, P.H. Brookes Publishing, Baltimore, 1988)


Author: Martina Drijverová
Title: Domov pro Marťany
Publisher: Albatros, a.s. Praha
Year of Publication: 1998
ISBN: 80-00-00614-6
Target group: Young readers, siblings of children with DS
Subject: Family with child with DS

Short Description:
Knížka pro starší děti, ve které se civilně a přitom otevřeně píše o sociálním vydělování dětí s handicapem. Hlavní postavou knihy je dívka, která se s rodiči a mladším bratrem s Downovým syndromem přestěhovala do nového místa. Nejenže se děvče musí samo včlenit do neznámého kolektivu vrstevníků, ale vyrovnává i s neadekvátními reakcemi okolí na jejího sourozence. Na motivy knížky vznikl celovečerní televizní film Archa pro Vojtu (2002, scénář a režie Monika Elšíková), ve kterém roli bratra výborně zahrál Vojtěch Orel, chlapec s DS.


Author: Olga Strusková
Title: Děti z planety D.S.
Publisher: Nakladatelství GplusG, Praha 4
Year of Publication: 2000
ISBN: 80-86103-31-5
Target group: Parents, family members, teachers, caregivers, general public
Subject: Newborns and children with DS

Short Description:
Knižní vydání rodičovských příběhů o dětech s Downovým syndromem, narozených v ČR v období sedmdesátých až devadesátých let a vychovávaných doma v přirozeném prostředí. Zkušenosti z porodnic, z rané a školní výchovy.


Authors: Dagmar Dzúrová, Lenka Filípková, Monika Janíková, Anna Kopecká, Yvonna Lucká, Jana Střihavková, Jana Zenklová
Title: Milá maminko, milý tatínku…
Publisher: TRITON, s.r.o., Praha
Year of Publication: 2000
ISBN: –––
Target group: Parents, family members of newborns with DS, caregivers
Subject: General information about DS, practical information about early care and education, useful contact addresses in CR

Short Description:
Druhé přepracované a rozšířené vydání brožurky, určené rodičům nově narozených dětí s DS. Knížka podává obecné informace o Downově syndromu, zabývá se dětmi s DS z hlediska jejich zdravotního stavu, rané péče, výchovy a vzdělávání.


Author: Pavel Boldiš a kolektiv
Title: Šťastnou cestu
Publisher: SPMP ČR, sekce Downův syndrom, Jablonec nad Nisou
Year of Publication: 2000
ISBN: –––
Target group: Parents, teachers, caregivers
Subject: People with DS in community

Short Description:
Útlá obrázková knížečka ve třech jazycích o bratrství a přátelství z jiného světa.


Author: Cora Halder, translation Zuzana Melecká
Title: Dítě s DS ve škole
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
Year of Publication: 2004
ISBN: –––
Target group: Teachers, parents and caregivers
Subject: Pupils with DS

Short Description:
Praktická publikace určena hlavně učitelům běžných základních škol, kteří ve třídě integrují žáka s DS. Příklady typického chování, zlozvyků a jiných návyků u dětí s DS, návody, jak řešit situace ve třídě s pomocí spolužáků běžné populace. Překlad z německého jazyka.


Author: Michael Zuckoff
Title: Naia se smí narodit
Publisher: Portál, s.r.o.
Year of Publication: 2004
ISBN: 80-7178-827-9
Target group: Parents, caregivers, general public
Subject: Family of child with DS

Short Description:
Kniha popisuje příběh jedné americké rodiny, která se musí vyrovnat se skutečností, že dítě, které se po dlouhém očekávání má narodit, je vážně postižené – má Downův syndrom, vážnou srdeční vadou a další přidružené komplikace. Autor popisuje nelehké rozhodování o tom, zda si dítě ponechat, nebo zda podstoupit umělé přerušení těhotenství. Epilog zachycuje tříletou holčičku, kdy rodiče jsou si naprosto jisti, že postupovali správně, když se rozhodli, že se jejich dcerka narodí.
Překlad z anglického jazyka.


Author: Helena Chvátalová
Title: Jak se žije dětem s postižením
Publisher: Portál s.r.o., Praha
Year of Publication: 2005
ISBN: 80-7367-013-5
Target group: Parents, teachers, caregivers
Subject: Children with handicap in family

Short Description:
Čtrnáct rozhovorů s rodiči dětí s postižením (s Downovým syndromem, se zrakovým postižením, se svalovou atrofií, s DMO, s těžkým postižením sluchu).
Všechny rozhovory se dotýkají tří základních okruhů problémů, s kterými se rodiče takových dětí musí zabývat: 1. vyrovnávání se skutečností, že narozené dítě je jiné, než byly rodičovské představy, a pak cesta k bezpodmínečnému přijetí dítěte. 2. otázky týkající se vzdělávání dítěte: jak zařídit školní docházku, je vhodná integrace, kdy a jak? 3. zajištění budoucího života dítěte s těžkým postižením. Co s ním bude, až se rodiče o ně nebudou moci starat? Jaké jsou možnosti zaměstnávání lidí s postižením, jak je společnost ochotna je přijmout?


Author: Mark Selikowitz
Title: Downův syndrom
Publisher: Portál Praha
Year of Publication: 2005
ISBN: 80-7178-973-9
Target group: Parents, caregivers, professionals
Subject: People with DS

Short Description:
Základní informace pro rodiče a odborníky o vzniku Downova syndromu, o jeho četnosti, příčinách a o prenatální diagnostice, fyziologické a psychologické charakteristiky dětí s tímto postižením, možnosti rané intervenci, otázky vzdělávání a usměrňování chování. Autor se nevyhýbá ani mnohdy opomíjeným tématům, jako je dospívání a sexuální život lidí s Downovým syndromem.


Author: Rodolfo Castillo Morales, translation Eva Matejičková
Title: Orofaciální regulační terapie
Publisher: Portál Praha
Year of Publication: 2006
ISBN: 80-7367-105-0
Target group: Professionals – physiotherapists, speech therapists, dentists, orthodontists, caregivers
Subject: Physiotherapy of orofacial complex

Short Description:
Orofaciální regulační terapie argentinského lékaře Castilla Moralese je specializovanou reflexní metodikou pro oblast úst a obličeje, zaměřuje se na činnost obličejových svalů, polykání a řečový projev. Publikace podává ucelený pohled na orofaciální komplex, jeho fungování za fyziologických okolností i při výskytu patologií u jednotlivých onemocnění (např. Downův syndrom, dětská mozková obrna). Zabývá se fyziologií sání, polykání a žvýkání. Srozumitelně s pomocí ilustrací a fotografií provází diagnostickým procesem a především terapií, včetně používání ortodontických pomůcek. Cílem orofaciální terapie je rozvíjení svalové hybnosti a aktivování svalových skupin, které jsou nutné pro správné fungování oblasti úst a obličeje. Terapie je velice užitečná především u pacientů, kteří nedovedou vědomě efektivně spolupracovat s terapeutem, u dětí s Downovým syndromem pomáhá rozvíjet řeč.


Author: Denisa Střihavková
Title: Denisa
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome) and JPM Tisk, s.r.o., Praha
Year of Publication: 2006
ISBN: 80-86313-19-0
Target group: Parents, teachers, caregivers, people with DS
Subject: Autobiography of young women with DS

Short Description:
Ve třetí publikaci mladé autorky s DS (její předchozí publikace Na tom záleží…, 1999 a Na tom záleží II., 2003 vyšly ve stejném vydavatelství) se odráží vývoj pisatelky, její osobnostní růst a zrání. Dospělá žena, kterou Denisa nyní je, prožívá spolu s hrdinkou v první části nazvané „Dospělost” již hlubší mezilidské vztahy, lásku, dobro, zlo i s jeho problematickým rozlišováním. V druhé části „Mládí“ se seznamujeme s Denisinými názory na společnost i zážitky ze života ve společnosti – tato část se váže k období jejího dospívání. Poslední část „Dětství“ nás roztomilým způsobem vrací do Denisina dětství, kde si snaží získat vlastní pozici v kruhu rodiny a vyznává se ze svých vztahů k matce a otci.


Author: Netty Engels
Title: Matematika – krok za krokem (with CD)
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome) and JPM Tisk, s.r.o., Praha
Year of Publication: 2008
ISBN: 80-86313-23-9
Target group: Teachers, parents, caregivers
Subject: Mathematics for children with DS – step by step

Short Description:
Metodika k výuce matematiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – například s Downovým syndromem. Systematický přístup k výuce s mnohonásobným opakováním a utvrzováním probrané látky, od předškolní výuky pojmů a významu číslic po písemné násobení a dělení. Součástí příručky je CD se souborem pracovních listů a příloh, včetně přílohy Peníze a placení.


Author: Patricia T. Winders, překlad Antonín Mikeš a Kateřina Šimerová
Title: Rozvoj hrubé motoriky u dětí s Downovým syndromem
Publisher: Nakladatelství Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Ovečka, o.p.s.
Year of Publication: 2009
ISBN: 978-80-7394-168-0
Target group: Parents, caregivers, professionals
Subject: Gross motor skills

Short Description:
Překlad (z anglického originálu Gross Motor Skills in Children with DS, Woodbine House, 1997) jedné ze základních knih o Downově syndromu adresovaných rodičům dětí s DS. Základní informace o rozvoji hrubé motoriky z hlediska temperamentu, tělesné kondice a zdravotního stavu dítěte s DS. Příručka obsahuje přes 100 praktických aktivit včetně obrazových návodů na podporu motorického rozvoje dítěte od narození do dosažení školního věku.


Author: Jiří Šedý
Title: Podivuhodná planeta
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome) and JPM Tisk, s.r.o., Praha
Year of Publication: 2009
ISBN: 80-86313-25-5
Target group: Parents, caregivers, teachers, students, general public
Subject: Book of travels by man with DS

Short Description:
„Kniha Podivuhodná planeta je sama o sobě podivuhodná. Četl jsem několik cestopisných knížek a všechny se mi moc líbily. Já totiž rád cestuji a spolu se svými rodiči jsem navštívil hodně zemí. Ale řekl jsem si, že se nechci opakovat a psát o tom, co již bylo napsáno. Ve své knížce Podivuhodná planeta nebudu tedy psát o městech, o památkách nebo o zajímavostech, ale o lidech, o tom, co se mi zajímavého přihodilo a především o tom, jak se ke mně, človíčkovi s odlišností jednoho chromozomu, lidé chovali. Svoji knížku nedoplňuji fotografiemi, ale sám ilustruji. A o tom, že naše planeta je nádherná, že ji musíme chránit a hýčkat, že stojí za to ji poznávat, že stojí za to ŽÍT, je od začátku až do konce moje knížka.“ Autorem textu a ilustrací je 32-letý muž s Downovým syndromem, který se věnuje malování a předtím vydal již 7 publikací.


Title: PLUS 21
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem
Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome
and JPM Tisk, s.r.o., → www.downsyndrom.cz
Editor: Anna Kopecká
Number of issues per year: Published since 1989, 3 issues per year

ISSN: 1213-1466
Target group: Professionals, parents, general public


Title: Jeden chromozóm navíc
Publisher: DownSyndrom CZ (Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome) → www.downsyndrom.cz and ProArt Vision Praha, 2000
Length: 57 minutes

Target group: Parents
Subject: Children, teenagers and adults with DS

Short Description:
Film vznikl jako reakce na oficiální videodokument Ministerstva zdravotnictví ČR o vrozených vadách. Podává věcné informace o dětech a lidech s Downovým syndromem. Filmem provází dvojice mladých lidí s DS, kteří formou vzájemných rozhovorů vysvětlují, jak žijí, co dělají, co se naučili, co je zajímá a baví, jak si představují vlastní budoucnost a co chtějí vzkázat ostatním lidem o tom, co znamená mít Downův syndrom. Režie: Olga Strusková


Title: Společně ve škole
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome
 www.downsyndrom.cz and ProArt Vision Praha, 2004
Length: 60 minutes
Target group: Parents, teachers
Subject: Children, teenagers and adults with DS, integration and inclusion

Short Description:
Dokument volně navazuje na film “Jeden chromozóm navíc”. Jeho ústředním tématem je integrace: především školní (popisují se první zkušenosti v České republice, kde integrace dětí s mentálním postižením byla umožněna jako experiment v roce 2000 a uzákoněna v roce 2006), ale také v mimoškolních aktivitách a integrace společenská. Protagonisté dokumentu jsou žáci různého věku a jejich rodiče, učitelé a asistenti. Námět a režie: Olga Strusková.


Title: Hledám práci – Zn.: Mám DS (Mít práci je super)
Publisher: Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem Association of Parents and Friends of Children with Down Syndrome
 www.downsyndrom.cz and ProArt Vision Praha, 2007
Length: 35 (58) minutes
Target group: Parents, professionals, general population
Subject: Young adults with Down syndrome

Short Description:
Dokumentární film ze života lidí s Downovým syndromem. Protagonisty dokumentu jsou mladí lidé s Downovým syndromem, hledající možnosti pracovního uplatnění, také s pomocí organizací, nabízející tranzitní a tréninkové programy pro lidi s mentálním postižením, kteří ukončili školní docházku. Jejich představy a tužby tvůrci filmu konfrontují s realitou, která se vůči nim tváří vstřícně, ale ve skutečnosti jim moc možností na plnohodnotný život nenabízí. Režie: Olga Strusková