My voice counts – Slovakia

Logo World Down Syndrome DayWorld Down Syndrome Day 2017:
#MyVoiceMyCommunity.


Volám sa David a žijem na Slovensku. Ešte študujem, učím sa za záhradníka a chovateľa zvierat. Potom chcem pracovať. A športovať. Chcem, aby ostatní vedeli, že máme túžby, svoje vlastné názory a predstavy o svojom živote. A vieme to povedať. Môj hlas sa počíta!

My name is David, I live in Slovakia. I’m still studying, I will be a gardener and an animal carer. Then I want to work. And I want to play sports. I want others to know, that we have desires, our own opinions and ideas about our lives. And we can tell them. My voice counts!