WDSD 2022 “Inclusion means…” – Denmark 

My name is August and in my leasure time I attend the local scout association. Here I have made many good friends with whom I have a lot of fun. We learn new things together and I have learned that I can contribute with many things. Recently, I won the car race with my team. We ran 5.3 kilometre with our car that we had built and painted ourselves. 


Jeg hedder August og i min fritid går jeg til spejder. Her har jeg fået mange gode venner, som jeg har det rigtig sjovt sammen med. Vi lærer nye ting sammen og jeg har erfaret, at jeg kan bidrage med mange ting. For nyligt vandt jeg sæbekasseløbet sammen med mit hold. Vi løb 5,3 kilometer med vores bil, som vi selv havde bygget og malet.