WDSD 2024 “Health Equity for All” – Netherlands

Many children, and even more adults with Down syndrome, benefit from wearing appropriate, medical-grade insoles. David is very happy with his new soles. His shoes and soles no longer wear down crookedly. He has two pairs of soles, so he can also wear them in his slippers at home. He wears them very dutifully. Even when jogging, he emphatically chooses his new soles, which are very comfortable to wear.


Veel kinderen, en nog meer volwassenen met Downsyndroom, zijn gebaat bij het dragen van passende, medische inlegzolen. David is zeer tevreden over zijn nieuwe zolen. Hij loopt zijn schoenen en zijn schoenzolen niet meer scheef af. Hij heeft twee paar zolen, zodat hij ze thuis ook in zijn pantoffels kan dragen. Hij draagt ze heel trouw. Ook met joggen kiest hij zelf nadrukkelijk voor zijn nieuwe zolen, die heel prettig dragen.