My voice counts – Albania

Logo World Down Syndrome DayWorld Down Syndrome Day 2017:
#MyVoiceMyCommunity.


Unë quhem Gersi dhe jetoj në Shqipëri. Unë jam notar dhe vazhdoj shkollimin profesional për IT.
Përmes suksesit tim unë do t’i tregoj opinionit publik në Shqipëri për potencialin e individëve me sindromën Down dhe do të ngre zërin për të drejtat tone, që të na sigurohen më shumë mundësi. Zëri im ka rëndësi!

My name is Gersi and I live in Albania. I am a swimmer and I am studying IT. In Through my success I want to tell and show the society in Albania the potential of individuals with Down syndrome and I want to raise up my voice for our rights, in order to provide us more possibilities. My voice counts!