My voice counts – Norway

Logo World Down Syndrome DayWorld Down Syndrome Day 2017:
#MyVoiceMyCommunity.


Marte Wexelsen Goksøyr er forfatter, skuespiller og debattant. Hun brenner for temaer som mobbing og diskriminering. Temaene går igjen i hennes bøker som skaper samfunnsdebatt og hvor hun ved flere anledninger har vært i debatt med norske politikere. Hun sitter også i styret til NNDS.
Martes stemme:» Alle trenger å bli hørt og respektert som menneske. Ingen skal føle seg redde, alle skal føle seg trygge»

Marte Wexelsen Goksøyr is a writer, actress and debater. Her main concerns are bulling and discrimination which is the ongoing themes in her books. She has been in several debates with highly respected politicians over the years. And she is also a board member of NNDS.
This is her voice: “Everyone needs to be heard and respected as a human being. No one should feel afraid, everyone should feel safe “