WDSD 2018 “My contribution to community” – Poland

All people with Down syndrome must have opportunities to contribute to the community and live valued lives, included on a full and equal basis with others, in all aspects of society.
For World Down Syndrome Day 2018, EDSA has asked their members all over Europe to submit personal statements to tell the world what people with Down syndrome bring to their communities. Starting 1 March we bring 21 examples explaining how people with Down syndrome can and do make meaningful contributions whether in schools, workplaces, in social, political and public life, culture, media, leisure and sport.


Bartosz, wraz z 5 swoich przyjaciół z zespołem Downa pracuje w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Wchodzi w skład zespołu obsługi widza, którego zadaniem jest prowadzenie gości na miejsca na widowni. Jest bardzo uprzejmy, elegancki i profesjonalny w wykonywaniu swoich obowiązków. Razem uczą nasze społeczeństwo, że osoba z zespołem Downa może być częścią życia zawodowego i kulturalnego, również w tak prestiżowych miejscach. Są dowodem na to, że można im powierzyć odpowiedzialne zadania i kontakt z klientem. Dla wielu gości teatru ich obecność stała się punktem zwrotnym w myśleniu o zespole Downa.
 
Bartosz, along with 5 of his friends with Down syndrome, works at the Gdańsk Shakespeare Theatre. He is a part of the guest service team, whose task is to lead guests to seats in the audience. He is very polite, elegant and professional in performing his duties. Together they all teach our society that a person with Down syndrome can be a part of professional and cultural life, also in such prestigious institutions. They are a proof that they can be entrusted with responsible tasks and contact with the guests. For many theater guests, their presence has become a turning point in thinking about Down‘s syndrome.

You would like to read more reports from other European countries? Click here.