WDSD 2020 “We decide!” – Malta

Ċittadini Maltin li għandhom il-Kundizzjoni Down syndrome iridu jgħixu ħajja indipentdenti.  Huwa importanti li kulħadd  jgħamel l-għazliet tiegħu. Fost ħana deċiżjonijiet li jieħdu ta kuljum huma tgħallmu kemm huwa importanti li jkollok il-ħbieb u jiddeċiedu meta ser jieħdu pjaċir flimkien.  Jiddeciedu jekk ikollhomx sieħeb jew sieħba,  xi jsajru, x’ser jaqraw u meta ser iżejnu. 

Maltese persons with the condition of Down Syndrome want to live independently. They all understand the importance of personal choices. They learnt the importance  friendship and decide when to have fun together.  They decide if they want to have a partner, what to cook, what to read, when to decorate among other everyday choices.


All people with Down syndrome should have full participation in decision making about matters relating to or affecting their lives.
Effective and meaningful participation is a core human rights principle supported by the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD).

Starting on 1 March 2020, we show 21 examples of people with Down syndrome from across Europe to make clear: “We Decide”.