WDSD 2022 “Inclusion means…” – Albania

Ester and her classmates learn together. She is confident in her strengths and is assisted when necessary in an inclusive environment. She loves being with her friends and they enjoy learning and having fun with each other.


Ester dhe shokët e saj të klasës mësojnë së bashku. Ajo ka besim në pikat e saj të forta dhe mbështetet atëherë kur ka nevojë, brenda një mjedisi gjithëpërfshirës. Asaj i pëlqen të kalojë kohën me miqtë e saj, dhe atyre i pëlqen të mësojnë dhe të argëtohen me njëri-tjetrin.