WDSD 2022 “Inclusion means…” – Croatia

For me inclusion means:

 • going to kindergarten, playing and learning with my peers
 • going to elementary school and studying with my peers
 • going to high school and being an assistant chef
 • an open door to a world of work, equality, acceptance and friendship
 • working in a restaurant at Zagreb Airport (at BTA Croatia)
 • communicating in Turkish which I learn with great joy
 • communicating with restaurant guests, sometimes in English
 • communicating daily with colleagues at work, guests, and sometimes people from public life
 • acquiring work skills and responsibilities
 • having the opportunity to learn how to save the money I earn
 • understanding the value of money
 • deciding how I will spend the money I earn
 • joy, pride and socializing with friends
 • working with my bosses who always have a smile as wide as the sky for me.

Inkluzija za mene znači:

 • ići u vrtić, igrati se i učiti s mojim vršnjacima
 • ići u srednju školu i biti pomoćni kuhar
 • otvorena vrata u svijet rada, ravnopravnosti, prihvaćanja i prijateljstva
 • raditi u restoranu u zagrebačkoj zračnoj luci (u BTA Hrvatska)
 • komunikaciju na turskom jeziku kojeg učim s velikom radošću
 • komunikaciju s gostima restorana, ponekad i na engleskom jeziku
 • svakodnevnu komunikaciju s kolegama na poslu, gostima, a ponekad i osobama iz javnog života
 • stjecati radne vještine i odgovornosti
 • priliku da naučim kako štedjeti novac koji zaradim
 • razumjeti vrijednost novca
 • odlučiti kako ću potrošiti novac kojeg zaradim
 • radost, ponos i druženje s prijateljima
 • suradnju s mojim šefovima koji za mene uvijek imaju osmijeh velik kao nebo.