WDSD 2022 “Inclusion means…” – Czech Republic

Anežka likes sports. She enjoys skiing, ice skating, swimming, cycling and roller skating. And she learns to snowboard too. And together with other children, it‘s the most fun!


Aněžka ráda sportuje. Baví ji lyžovat, bruslit, plavat, jezdit na kole i kolečkových bruslích. A začíná se učit i na snowboardu. A společně s dalšími dětmi je to největší zábava!