WDSD 2023 “With-Us-Not-For-Us” – Czech Republic

Sandra Dusilová

Sandra voted at the elections for the President of the Czech Republic for the first time this year and she took it very seriously. At home we had talked about how to cast your vote at the election, what is the difference between a white and a blue envelope and where to insert which one. She managed it perfectly and felt very important. Her friends with Down syndrome also casted their votes with her at the same polling station and thus they had a shared experience that they talked about the whole evening.
(Photo by Anna Němcová)


Sandra Dusilová 

Sandra byla letos poprvé volit prezidenta České republiky a brala to velmi vážně. Doma jsme si řekli, jak to u voleb probíhá, jaký je rozdíl mezi bílou a modrou obálkou a kam se která vhazuje. Zvládla to perfektně a cítila se při tom velmi důležitě. Spolu s ní volili i její přátelé s DS a měli tak společný zážitek, o kterém si ještě celý večer povídali.
(Foto: Anna Němcová)

Sandra with friends in front of the entrance to the polling station.