WDSD 2024 “Health Equity for All” – Malta

Karl’s hospitalization presented challenges due to communication barriers, leading to uncertainty among medical staff. Despite extensive tests and scans, including an MRI, the diagnosis remained inconclusive, with vertigo being suggested due to limited resources.


Meta Karl kellu bzonn imur l-ispar sab hafna sfidi ta’ komunikazzjoni, li wasslu għal inċertezza fost l-istaff mediku. Minkejja bosta testijiet, scans, u MRI, id-dijanjosi baqgħet inkonklussiva.  Il-hsieb hu li Karl kellu vertigo imma minħabba riżorsi limitati masetghux ikunu certi.