“My friends, my community” – Luxemburg

21.03.2016 – World Down-Syndrome Day:

Luc plays in the local brass band in Consdorf

Lucs story: Very young, I attended a Music school and developed my enthusiasm for percussion. Today I am an activ member in our local brass band.  On the photo you see me during a concert with my friend Tim who supports me.
What else? I am working in a Market garden for 16 years now and my big passion is football.  Every week I practice swimming and I play tennis.
Tim says: It’s a special experience for the whole band to have Luc as a member.  He is always well-tempered and brings a lot of fun into the rehearsals and other social activities of our club. I hope we can go on playing together for many more years.

De Luc spillt an der Konsdrefer Musek

Luc: Ganz jonk sin ech an d’Musekschoul gangen an konnt mech do gudd entweckelen. Haut sin ech mat Begéschterung aktive Member an menger Duerfmusek. Op der Foto gesidd dir mech während engem Concert mat mengem Frend den Tim déin mech ennerstëtzt.
Ech schaffen an enger Gärtnerei zenter 16 Joer.  Meng grouss Leidenschaft ass de Fussball.  Ech selwer gin régelméisseg schwammen an Tennis spillen.
Den Tim seet: et ass eng ganz speziel a flott Erfahrung fir d ganz “Musek” datt de Luc mat iis ass. Hien ass emmer gudd gelaunt an de Prouwen an och wann mir aner Aktiviteiten hun mecht hien all Spaass mat. Ech hoffen hien kann nach laang mat iis spillen an eng flott Zait mateneen verbrengen