WDSD 2021 – NETHERLANDS

The project ‘On your own account’ was developed by the Dutch Down Syndrome Foundation.

Project ‘On your own account’ – what do you want in life?

The goal is the development of tools where people with Down syndrome can think better for themselves about what they want in life. Furthermore, the aim is to make existing tools, for example popular apps, more easily accessible to this target group.

For this, the SDS wants to get to know the people with Down syndrome better first. Therefore, a digital questionnaire was developed at the national office with the cooperation of the own staff member with Down syndrome. How should the questions be formulated and in what order? Every question can be (pre)read, but there is also always a video on which SDS director Regina Lamberts reads the question. Some may answer the questions themselves, but many will need some help.

The next step is to try to speak with all participants via online tools like Skype or Teams. Even then, a joint conversation with supervisor/parent often is the best option. But firstly it is about the results of the questionnaire. On the basis of these, issues will emerge on which we want to talk to everyone.
The link to the project is: https://bit.ly/3aIZRwF

Project ‘Eigen Regie’

Het doel is de ontwikkeling van hulpmiddelen waarbij mensen met Downsyndroom meer zelf kunnen nadenken over wat ze in het leven willen. Verder is het de bedoeling bestaande hulpmiddelen, bijvoorbeeld leuke apps, gemakkelijker toegankelijk te maken voor deze doelgroep.

Daarvoor wil de SDS de mensen met Downsyndroom eerst beter leren kennen. Vanuit het landelijk bureau werd daarom met medewerking van het eigen personeelslid met Downsyndroom een digitale vragenlijst ontwikkeld. Hoe moesten de vragen worden geformuleerd en in welke volgorde? Elke vraag kan gewoon worden (voor)gelezen, maar er is ook steeds een filmpje waarop SDS-directeur Regina Lamberts de vraag voorleest. Sommigen kunnen de vragen dan zelf beantwoorden, maar velen zullen wat hulp nodig hebben.

De volgende stap is te proberen om alle deelnemers via online tools als Skype of Teams echt te spreken te krijgen. Ook dan is een gezamenlijk gesprek met begeleider/ouder vaak de beste optie. Maar het gaat nu eerst om de resultaten van de vragenlijst. Aan de hand daarvan zullen er onderwerpen naar voren komen waarover we iedereen willen spreken. 
De link naar het project is: https://bit.ly/3aIZRwF